Pružamo veoma kvalitetne i efektivne usluge po svjetskom standardu a u skaldu sa najnovijim procedurama i tehničkom opremom.

Pružamo sledeće usluge iz ovog domena:

Ugradnju proteza za koljno i kuk
Ugradnju zglobnih proteza (arthroplastija)
Artroskopski pregled koljena
Operacije ramena i lakta
Operativni zahvati sportskih povreda
Hirurgija stopala
Liječenje bolesti kostiju i neurgenskih bolesti mšića
Liječenje tumora mišića i koštanozglobnog sistema
Ortopedska onkologija