-Najbolji način  borbe u liječenja raka jeste njegova rana dijagnoza u početnoj fazi i redovni kontrolni pregledi.

Visitandmedcare–naš centar ima izvrsnu saradnju sa najsavremenim Onkološkim centrima.Svi ovi centri  imaju  multidisciplinarnu komisiju koja analizira nalaze i određuje najbolji vid liječenja.Multidiscilplinarna  komisija  za borbu protiv raka  sastoji se od  ljekara različitih specijalnosti koji svakog pacijenta razmatraju do najsitnih detalja a sve u cilju određivanja prave dijagnoze i adekvatnog tretmana.

Takođe ova komisija daje i sekundarna mišljenja u pogledu dijagnoze i liječenja  za pacijente koji su već ranije dobili određenu dijagnozu u drugoj zemlji.

Svi dole navedeni tumori  se mogu dijagnostikovati i liječiti u našim savremenim Centrima za porbu protiv tumora:

Tumori glave i vrata
Tumori mozga
Tumori štitne žlijezde
Tumori dojke
Tumori ždrijela
Tumori želuca
Tumori pankreasa (gušterače)
Tumori jetre i žučne kese sa odvodnim kanalima
Ginekološki tumori
Razni oblici limfoma i leukemija