Visitandmedcare je vid medicinske orgnizacije koja za vas nudi najbolju moguću medicinsku soluciju u pogledu vaših zahtjeva.Mi širom cijlog svjeta osiguravamo i obezbjeđujemo najbolje i najsavremenije vidove liječenja za svakog pacijenta pojedinačno.

Ko smo zapravo mi?

Mi smo uhodani i dinamični tim kliničara koji nastoji pomoći  korisnicima/pacijentima  na način pružanja medicinskih usloga u najboljim bolnicama na temelju najboljih solucija i u skaldu sa najboljom medicinskom praksom.Mi smo u bliskom poslovnom odnosu sa većinom prominentnih bolnica i klinika  koje pružaju najbolje medicinske usluge a prije svega iz domena plastične hirurgije,oftalmologije (korekcije vida), stomatologije,dermatologije i generalne /palijativne bolničke njege.

Naravno, mi takođe pružamo  usluge prevođenja na razene jezike a putem naših prevodioca koji svakom pacijentu pojedinačno pomažu da se osjeća kao kod svoje kuće,  na način  da  vas isti dočeka na aerodromu,prihvate i  tarnsportuju do hotela, te da cijelo vrijeme budu uz vas od samog početka vašeg dolaska, za vrijeme boravka u bolnici kao i za vrijeme postoperativnih tertmana i ispraćaja do aerodroma.

Šta je zapravo naš cilj?

Ukartko…Vaše zdravlje je naša odgovornost.

Naš cilj je osigurati najbolju i najmoderniju medicisku njegu/uslugu za vas.Mi smo uz vas kroz cijeli ovaj proces , od samog početka do karaja, pa i dalje od toga.