Treatman Hipertenzije i Hipotenzije
Treatman srčanog popuštanja
Treatman srčanog napada-infarkta srca
Tretman srčanih aritmija
By pass (hirurško premoštavanje) koronarnih arterija
Impalntacija srčanog pacemakera
Hirurgija srčanih zalistaka
Hirurgija bolesti aorte
Hirurgija femoralne arterije i varikotomija
Operativni zahvat karotidnih arterija
Torakalna hirurgija