Zahvaljujući iskusnim timovima Turska je po pitanju oplodnje –jedan embrio-postala vodeća zemlja i imam najveći procenat kliničkog uspjeha.Rečeno drugim riječima,zahvaljujući iskustvu ljekara i naprednoj medicinskoj opremi postignut je veliki progres što u konačnici rezultira uspješnom oplodnjom i transferu embrija u većini slučajeva iz prvog puta.Procenat trudnoće u svijetu za žene mlađe od 35 godina kreće se oko 48%,dok je ovaj procenat u našim elitnim bolnicama i klinikama preko 75%.Cijena vještačke oplodnju u Turskoj je 50% jeftinija u odnosu na druge zemlje, što nas čini kompetetivnim za internacionalno tržište.

Procenat trudnoće u svijetu za žene mlađe od 35 godina kreće se oko 48%, dok je ovaj procenat u našim elitnim bolnicama i klinikama preko 75%.

Usluge koje pružamo:
IUI (Intra uterinska inseminacija)- intramaterinska oplodnja
Prirodni ciklus IVF (van tjelesna oplodnja/vještačka oplodnja)
Vještačka oplodnja sa ICSI (Intracitoplazmatsko injiciranje spermija)
IVM (in vitro maturacija)
IVF sa PGD (van tjelesna oplodnja sa skeniranjem i dijangosticiranjem genetskih bolesti prije implantacije )
Zamrzavanje i čuvanja embrija
Mikrodiskcija TESE (Mikrodisekcija sa ekstarkcijom sperme iz testisa)
PESA (Perikutana aspiracija epididimalnih spermatozoida)
TESA (Aspiracija spermatozoida iz testisa)
Ginekološka poliklinika
Njega o trudnicama
Endoskopske hirurške procedure